Hvis du har lyst til at høre mere om Tolstrup Koret, er du meget velkommen til at kontakte vores korleder eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Har du lyst til at synge sammen med os, kan  du melde dig ind i koret, evt. på prøve i første omgang, så tryk her.
 
Bank: Nordea 2905 - 6870765205
CVR-nr.:  34 12 57 75
Bestyrelsen, som den er valgt på generalforsamlingen den 12. april 2019.
Bestyrelsen konstituerede sig selv, med formand og kasserer, på et møde den 26. april
 
Poul-Henning Friborg er trådt ud af bestyrelsen pr. 15. marts 2020, hvorefter Tove Hjøllund er trådt ind i bestyrelsen som kasserer indtil den kommende generalforsamling.
Korleder/Dirigent:
Annette Simonsen
Rækmarken 10, Uglerup
4300 Holbæk
Telf.: 23 41 37 49
E-mail: als@simonsen.mail.dk
Formand:
Susanne Jespersen
Hegnet 6
4330 Hvalsø
Telf.:46 49 67 10 / 29 62 60 20
E-mail: poul.holst@mail.dk
Kasserer:
Tove Hjøllund
Havrevænget 3
4330 Hvalsø
Telf.: 46 40 70 66 / 20 67 05 14
E-mail: tove.thl@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Hans Høyer
Flintbjerg 14, Osted
4320 Lejre
Telf.: 40 17 75 11
E-mail: hugosted@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Niels Rasmussen
Flintevænget 26, Osted
4320 Lejre
Telf.: 20 41 94 45
E-mail: niels.osted@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Hanne Møller Laursen
Enebærhaven 4
4330 Hvalsø
Telf.: 46 40 82 02 / 29 25 41 02
E-mail: hanne@stella-art.dk
Suppleant:
Vælges på den kommende
generalforsamling.
 
Revisor:
Hans Olsen
Læderstræde 10A
4000 Roskilde
Telf.: 20 34 93 01
E-mail: hanole2014@gmail.com
Revisorsuppleant:
Inger Andersen
Bjergvej 98
4100 Ringsted
Telf.: 26 29 43 23
E-mail: bjergvej@privat.tele.dk
Forårssæsonen starter i begyndelsen af januar til slutningen af april måned.
Efterårssæsonen starter i slutningen af august og frem til midten af december måned.
 
Vi afholder som regel 2-4 forårskoncerter i april/maj og
2-4 julekoncerter i november/december.